To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Warsztaty Morska Odyseja

dostępnych: 1

już niedostępne -

Prowadzący: Dr nauk humanistycznych, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych i CAS w Gdyni -Robert Dolewski i pedagog, prowadząca zajęcia artystyczne, manager wystaw artystycznych Karola Formeli- Magda Wosztyl.

Celem głównym warsztatów filozoficzno-artystycznych dla młodzieży jest rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia przy jednoczesnym uaktywnianiu zdolności do spontanicznej i kreatywnej ekspresji. Warsztaty doskonalą uczestników na dwóch uzupełniających się płaszczyznach - intelektualnej oraz emocjonalnej.
Pod względem organizacyjnym warsztaty składają się z dyskusji filozoficznej, dopełnion...ej przez specjalnie dobrane zadania artystyczne. Dyskusja dotyczy problematyki filozoficznej a jej tematyka kształtowana jest wspólnie przez prowadzących oraz prowadzoną grupę. Uzupełnieniem dyskusji są działania warsztatowe polegające na grupowym realizowaniu zadań plastycznych, gier logicznych oraz dramy. Zajęcia mają na celu rozwijać wśród uczniów inteligencję emocjonalną, zdolność działania w grupie jak również wskazywać na praktyczne zastosowania filozofii.
Warsztaty "Serce i rozum" zostały opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne prowadzących i przewidują wykorzystanie metody M. Lipmana, stosowanej w nauczaniu szkolnym i wczesnoszkolnym na całym świecie.

Nad całością czuwać będzie dwuosobowy zespół dydaktyków.

Czas trwania warsztatów: półtorej godziny
Liczba odbiorców: 10
Adresaci: dzieci w wieku od 8 do 12 lat

Zobacz również:

inne inne w Gdyni wydarzenia Gdynia